دوشنبه 20 مرداد 1399   20:57:04

امكانات صفحه
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعيين صفحه پيش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 34108157
  تعداد بازدید این صفحه: 370032
  در امروز: 52728

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

         شرح وظایف معاون اداری و مالی- کنترل و اقدام دقیق در تنظیم و ابلاغ مصوبات هیأت مدیره و شورای سازمان
- مشارکت و همفکری با مدیریت و سیاست گذاری ها در تصمیم گیری های خرد و کلان ، کوتاه مدت و دراز مدت سازمان و تنظیم گزارش های توجیهی
- شرکت در نشست های هماهنگی برای برنامه ریزی و حل و فصل مسائل و نارسایی ها و تنگناهای واحد های تحت نظارت
- نظارت کلی بر حسن استفاده از عوامل انسانی سازمان در بخش های مختلف آن و اجرای طرح های ارزیابی شایستگی ، انگیزشی و بهره وری در سازمان
- تعیین خط مشی و برنامه های تأمین و تجهیز نیروی انسانی و ارائه خدمات رفاهی استخدامی و بهداشتی و درمانی ، سیاست گذاری و تعیین خط مشی های امورمالی و بازرگانی سازمان
- برنامه ریزی های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های سازمان برابر با پست های مصوب و شرایط احراز آنها با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به آن و انجام نظارت های لازم
- نظارت بر رعایت فرآیند تشریفات استخدام کارکنان شامل مصاحبه های مقدماتی و تخصصی توسط مسئولین ذیربط و طی مراحل گزینش کارکنان
- نظارت بر تهیه ونگارش مجموعه آئین نامه ها و دستور کارهای اداری و استخدامی ، مالی و بازرگانی سازمان
- نظارت بر خرید و تأمین کالاهای مورد نیاز سازمان از منابع داخلی و خارجی مطابق مشخصات فنی مورد درخواست و با رعایت مقررات اصول و ضوابط تجارت داخلی و خارجی و مقررات بین المللی و آئین نامه معاملات سازمان 
- نظارت بر ترخیص کالاهای خریداری شده از منابع خارج ازکشوروحمل وانتقال آنها به انبارهای سازمان و نگهداری آنها با توجه به نوع ، وزن ، حجم ، ویژگی آنها مطابق اصول انبارداری 
- تعیین سیاست کنترل مصرف و موجودی کالا و تعیین روند مصرف و برنامه ریزی سفارش های خرید داخلی و خارجی کالا 
- هماهنگی با کلیه واحدهای سازمان به لحاظ تأمین مالی، نقدینگی ها، تجهیزات و وسایل ، نیروی انسانی و ارائه خدمات مورد نیاز ، تنظیم کسب تصویب تفریق بودجه - متمم بودجه و ...
- بررسی چگونگی واگذاری انجام کارها از نظر برگزاری مناقصه عمومی ، محدود و ترک تشریفات مناقصه با رعایت کامل اساسنامه و آئین نامه ها 
- نظارت و مشارکت در انجام تشریفات و برگزاری مناقصه ها و عقد قرارداد با برندگان مناقصه ها 
- بررسی ، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات تهیه شده در زمینه سیستم ها و روش های اجرایی حوزه تحت مسئولیت با نگرش به توانایی ها و امکان های موجود و گزارش تنگنا ها و کمبود ها 
- پیگیری اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درهیأت مدیره تا حصول نتایج مورد نظر و ارائه گزارش های لازم به مافوق 
- تجزیه و تحلیل نارسایی ها و تنگناها وارائه راه حل های علمی و کاربردی به همراه گزارش های توجیهی و علت یابی آن ها
- نظارت بر اجرای وظایف واحد های تحت سرپرستی با رعایت دقیق مقررات ، آئین نامه ها و بخش نامه های صادره از سوی سازمان امور اداری ، استخدامی ، وزارت کار ، سازمان تأمین اجتماعی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به کار بستن ضوابط و مقررات حاکم بر سازمان 
- بررسی ، مطالعه ، پیشنهاد و اقدام جهت تأمین منابع درآمدی ،اعتبارات و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های قطار شهری ها 
- مذاکره با سازمان ها و مؤسسات اعتباری و سرمایه گذاری جهت مشارکت در سرمایه گذاری در پروژه های سازمان قطار شهری و همکاری در بستن قرارداد و تأمین اعتبارات مورد نیاز 
- نظارت بر محاسبه و تنظیم و برآورد منابع و مصارف وجوه سازمان با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای
- همفکری و مشارکت در تهیه و تنظیم و تصویب بودجه سازمان 
- نظارت و کنترل مصرف وجوه طبق بودجه مصوب و الویت های تعیین شده 
- نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت های مالی و حسابداری با توجه به مقررات و آئین نامه های مالی سازمان 
- همکاری در تغییر و اصلاح سیستم ها و روش های حوزه تحت مسئولیت به سیستم ها و روش های بهینه به منظور پیشبرد هدف های سازمان و بررسی پیشنهادهای بهبود امورو استخراج بهترین پیشنهاد ها
- تماس و ارتباط با سازمان های دولتی و بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی های لازم برای حل و فصل مسائل اداری ، مالی ، بازرگانی و پشتیبان سازمان 
- بررسی و تأئید فهرست ها ، آمارها و گزارش های تهیه شده و تهیه گزارش های توجیهی برای ارائه به مافوق
- فراهم نمودن تمهیدات و ایجاد و ایجاد امکانات و ترتیبات لازم جهت ارتقاء سطح مهارت دانش کارکنان تحت نظر، مناسب با استانداردهای مربوطه و رفع کمبود مهارت های فنی و حرفه ای و معلومات و دانش شغلی آنها .
- فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتقاء روحیه مشارکت کارکنان در انجام امور محوله ، حل و فصل مشکلات ، ارائه طرح ها و پیشنهاد جهت بهبود امور جاری و ارتقاء کمی و کیفی سطح بهره وری و کارآیی در واحد تحت سرپرستی
- تهیه مقالات علمی جهت سمینارها ، کنفرانس ها ، مجالس و شرکت در آن ها 
- بررسی مشکلات و نارسایی های موجود در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری لازم جهت بهبود امور جاری در حیطه مسئولیت حوزه معاونت
- ایجاد هماهنگی لازم در امور مرتبط با حوزه تحت مسئولیت با سایر معاونت های سازمان 
- نظارت و اهتمام رعایت تطبیق استانداردها ، مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه تحت مسئولیت توسط واحد های تحت سرپرستی
- شرکت در جلسات و کمیسیون ها بر حسب مورد 
- امضاء نامه ها ، اسناد و مدارک در حدود اختیارات تفویض شده
- همکاری در پیگیری و کسب مصوبات اساسنامه - آئین نامه ها با سایر معاونت ها 
- انجام سایرامور مربوط به شغل طبق دستور مافوق 

تعداد بازديد اين صفحه: 370032
تعداد بازديد کنندگان سايت: 34108157 تعداد بازديد زيرپورتال: 374138 اين زيرپورتال امروز: 1201 سایت در امروز: 52728 اين صفحه امروز: 1194
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.